za XXVII. seminar "In memoriam dr. Dušana Reje"

SEVANJA IN RAK

 

Ljubljana, torek, 12. november 2019, od 9.–16. ure

Predavalnica Onkološkega inštituta Ljubljana, stavba C, Zaloška cesta 2, Ljubljana
Prosimo, izpolnite vse podatke! Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali!


Ime *
Priimek *
Telefon *
GSM
E-naslov *
Naziv ustanove zaposlitve
Naslov ustanove zaposlitve
Davčni zavezanec
Številka za DDV
Poklic *
Vpišite poklic če ste izbrali drugo
Št. licence (samo medicinske sestre in babice)
Plačnik kotizacije (vi sami ali kdo drug), če ste izbrali kdo drug vpišite še podatke plačnika:
Naziv bolnišnice, zavoda ali drugega, ki bo plačnik kotizacije
Naslov plačnika kotizacije
Telefon
Faks
E-naslov
Kontaktna oseba
Ali je plačnik davčni zavezanec?
Davčna številka plačnika